Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

USAID 3E

USAID Ekonomija Energetske Efikasnosti - 3E projekat je orgaizirao Festival energetske efikasnosti u Sarajevu, u periodu od 5. do 10. juna 2012.godine, sa ciljern promocije i upoznavanja građana sa dobrobitima provođenja mjera i tehnologija energetske efikasnosti u svojim domovirna i poslovnim prostorijama.

Cilj šestodnevnog Festivala, koji je sadržavao 14 događaja, bio je podizanje javne svijesti o energetskoj efikasnosti i populariziranje teme festivala na indirektan način kroz zanimljiva i interaktivna dešavanja. Građani Sarajeva i BiH su irnali priliku da prisustvuju kulturnim i zabavnim događajima, koncertima, ulicnim sajmovima, sportskirn događajima, umjetnickirn izložbama i filmovima koji su prenosili teme o energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorirna energije i zaštiti okoline. Festival energetske efikasnosti je predstavljao jedan novi pristup promociji energetske efikasnosti koji je uključivao građane svih uzrasta.

NEWEVENT d.o.o. Sarajevo je bio saradnik i partner u ovom događaju i obezbijedio je kompletnu organizaciju za Festival energetske efikasnosti, uključujući scensku postavku, audiovizuelne usluge, rasvjetu, tehničku podršku, osoblje i prevoz. NewEvent je u svakom pogledu pružio izuzetne profesionalne usluge. Osoblje Newevent-a je bilo veoma pouzdano, komunikativno i spremno za saradnju u svakom trenutku. Najsrdačnije preporučujerno kompaniju Newevent za sve scenske potrebe i cjelokupnu organizaciju događaja. 

Jane Wilson, Country Project Director | USAID 3E