Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UNIQA Osiguranje

Raditi sa ovako profesionalnm i opremljenom agencijom bilo je pravo osvježenje u uslovima kada se, nažalost, još uvijek većina evenata u našoj zemlji radi poluamaterski, bez adekvatnog planiranja i sa nepotrebno velikom količinom improvizacije, koja često frustrira sve sudionike u procesu. Tako ističem NEW EVENT kao jednu svijetlu tačku u segmentu event managementa u BiH, koja pristupom, stručnim kadrom i opremom, može udovoljiti potrebama klijenata i na puno zahtjevnijem tržištu od našeg."

Hadžić Muhamed, Marketing i PR manager | UNIQA Osiguranje